Har du glömt dina inloggningsuppgifter?

Mata in e-mail adressen du angett i samband med din kundregistrering. Har du ändrat e-mail adressen vid ett senare tillfälle, ange då den nya istället och tryck på [Skicka förfrågan] knappen. Efter en kort stund få du dina inloggningsuppgifter skickade till dig.

Om du har glömt vilken e-mail adress du angett i samband med din registrering, e-maila oss din förfråga, där skriver du ditt för- och efternamn samt ditt personnummer. Denna åtgärd är för din egen säkerhet, så att inga känsliga uppgifter skickas till fel kund.

Mata in din e-mail adress i fältet nedan.